"ประกันกลุ่ม" เพื่อเป็น สวัสดิการพนักงาน

  • ออกแบบแผนประกันกลุ่มได้ตามต้องการ
  • ลดปัญหาพนักงานเข้า-ออกบ่อย
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

“ประกันเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่คนทำงานให้ความสำคัญมากที่สุด”

ผลสำรวจด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล


ประกันกลุ่ม

คืออะไร ..??

ประกันกลุ่ม คือ รูปแบบการจัด สวัสดิการ ที่นายจ้าง จัด ให้กับพนักงาน

โดยคำนวณ “เบี้ยประกัน”

ออกมาเป็นอัตราเดียว

ใช้กับพนักงานในองค์กรหนึ่งๆ

แผนประกันกลุ่มมีอะไรบ้าง

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกันผู้บริหาร

FAQ : คำถามยอดนิยม

Q : พนักงานขั้นต่ำกี่คน ?

A : ในการจัดทำประกันกลุ่มขั้นต่ำในการเริ่มต้นคือ 5 คน แต่จำนวนพนักงานที่เพิม่ขึ้นจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดแผนสวัสดิการ

Q : เบี้ยประกันแพงไหม ?

A : เบี้ยประกัน ขึ้น ลง ตาม

  1. ความคุ้มครอง
  2. ลักษณะอาชีพ
  3. จำนวนคน

Q : ใช้สิทธิร่วมกับประกันสังคมได้ไหม?

A : ประกันกลุ่มเป็นสวัสดิการภาคสมัครใจที่สามารถใช้สิทธิร่วมกับประกันสังคมได้ และช่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น

Q : พนักงานมีโรคประจำตัวซื้อได้ไหม ?

A : การรับประกันกลุ่มแม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์น้อยกว่าประกันรายบุคคล แต่ยังคงมีขั้นตอนการพิจาณารับประกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของโรคที่เป็นและความรุนแรง

Q : อยากออกแบบความคุ้มครองเองทำได้หรือไม่ ?

A : นายจ้างสามารถออกแบบความคุ้มครองได้เองหากมีจำนวนพนักงานมากกว่า 30 คนขึ้นไป

Q : การย้ายบริษัทรับประกันกลุ่มทำได้หรือไม่ ?

A : การย้ายบริษัทประกัน สามารถทำได้ แต่ต้องอาศัยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระทบกับความคุ้มครองของพนักงาน

"เรา" ยึดมั่นเรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจ

ด้วยประสบการณ์การดูแลลูกค้าองค์กรมากว่า 20 ปี

ดูแลพนักงานจำนวนรวมกว่า 10,000 คน

จากหลากหลายธุรกิจ

Meet our team

ชัชฎา สิงห์ชูวงศ์

Business Development

โทร : 0852557227

Chatchada.si@gmail.com

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท มัลติเฟิร์ม จำกัด

นายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ : ช00005/2548

นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ :

ที่อยู่ 54/7 ม.2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

TAX ID : 0115544005582